Molitvene nakane Ispis
Ocjene: / 20
LošNajbolji 

PRIJEDLOG  MOLITVENIH  NAKANA (Za što treba moliti)

 

OPĆE NAKANE

 • Molite za sve narode da se priključe štovanju Jedinog Boga, da se ispune sve kršćanske Crkve u cijelom svijetu pravim štovateljima i pjesmama  slavljenja i obožavanja Boga.

 • Molimo za svjetske vođe da doprinesu  istinskom miru u svijetu  razlikujući  dobro od zla te da po savjesti, neuvjetovano, donose važne odluke.

 • Molimo za Božji blagoslov i zaštitu svih židova te za mir u Jeruzalemu.

 • Molimo za Božju volju, rast odgovornosti i rad po savjesti svih političkih vođa i grupacija kojima pripadaju u Hrvatskoj.

 • Molimo za jedinstvo, vodstvo Duha i blagoslov Božji u životu i radu svih kršćanskih svećenika i biskupa.

 • Molimo da kršćansko naučavanje vjere bude Duhom Svetim nadahnuto, da učvršćuje vjernike u Istini i da im da iskustvo djelotvornosti vjere. Molimo da vjernici sve bolje razumiju misu, obrede, sakramente i sve drugo što primaju od Crkve.

 • Molimo da Bog u Hrvatskoj podigne neumorne molitelje koji će za nju i za nas zastupati i slaviti Ga bez prestanka.

 • Molimo za financijski blagoslov Crkve, svih koji šire Radosnu vijest i Hrvatske te da prime od Boga obilno sve što im je potrebno.

 • Molimo  za Božju zaštitu i rad u skladu sa savješću djelatnika svih škola, bolnica, tvornica, ureda, općina...

 • Molimo za blagoslov i  jednodušnost svih župljana okupljenih na nedjeljnoj misi i za obraćenje onih kršćana koji ne prakticiraju svoju vjeru.

 • Molimo za zdravlje i snagu svih koji su u patnji i boli, nemoćnima, starima, bolesnima, osamljenim - da otkriju snagu u vjeri u Isusa Krista.

 • Molimo da se svi studenti i mladi aktivno uključe u rad Crkve, da šire Radosnu vijest  i u svojim budućim profesijama služe u skladu s Božjim Zakonom.

OSOBNE NAKANE

 

 • Moliti za osobni duhovni rast.

 • Moliti za svog supružnika, Božji blagoslov, ljubav i jednodušnost među supružnicima

 • Moliti za svoju obitelji i za druge u potrebi, koje trebaju zastupničku molitvu

 • Moliti za zdravlje, financijski blagoslov i uspjeh u skladu s Božjom voljom.

 • Moliti za svog i sve druge svećenike kao i za duhovna zvanja

 • Moliti za svoju molitvenu zajednicu (npr. «Dobri Pastir») ili za ono mjesto na kojemu se duhovno hranite (duhovne obnove, seminari...) i za dobro duhovno vodstvo.

 • Biblijski  tekstovi  po kojima možete moliti za duhovni rast:

Ps 4,4;

Ps 23;

Ps 32, 6-8;

Ps 71;

Ps 86:2,11,17;

Ps 89,21-26;

Ps 103,1-5

Ps 108,4-6,14;

Ps 116,5-9

Ps 118,14,24-25;

Ps 119,80; 105

Ps 119,97-100;

Ps 121,2-3,7-8;

Ps 124,8

Ps 143,10-11;

Još 1,6-9

1Ljet 22,11-13

Job 5,17-25;

Job 8,3-7;

Job 22,21-30;

Sir 34,16-17;

Sir 35,16-17;

Izr 3,1-12

Iz 38,16-17

Iz 41,8-16;

Iz 42,1-4,9;

Iz 49,1-6;

Iz 54,17;

Iz 61;

Jer 16,19

Jer 17,14

Jer 20,11

Jer 33;

Dn 9,23;

Dn 10,19;

Lk 10,17-20;

Ef  1,16-20;

Fil 1,9-12;

Kol 1,9-12;

1Sol 5,23-24;

Heb 4,16

Heb 13,20-21

1Kor15,57-58

1Kor 16,13-14

Rim 15,13

Dn 2,20-2